پرورش و بازار حشرات در جهان (قسمت اول)

www.modiredam.com

تکامل موجودات زنده توسط کره زمین میلیون‌ها سال است که ادامه دارد. از دوره تریاسه (تریاسیک)، ۱۲۵۰۰ گونه مگس به طور طبیعی زباله‌ها را تجزیه و بازیافت می‌کنند و از این طریق به حفظ پاکیزگی این کره خاکی کمک شایانی می‌کنند. لاروهایی که این مگس‌ها در طی چرخه زندگی خود به وجود می‌آورند، غذای طبعی بسیاری از حیوانات، از جمله ماهیان، پرندگان و پستانداران می‌باشند.