پرورش و بازار حشرات در جهان و ایران (قسمت سوم)

www.modiredam.com

در پیرو مقاله حشرات درباره شرکت پروتیکس در این مقاله قصد داریم در مورد شرکت کارگیل و اینووفید توضیحاتی را خدمت شما بزرگواران ارائه دهیم. در این مقاله ارزشمند قصد داریم شما را با پرورش حشرات آشنا کنیم. داستان از آنجا شروع می­‌شود که همکاری بین شرکت­‌های کارگیل و اینووفید برای تأمین غذای مفید و پایدار جهت تأمین چرخه تولیدات آبزی­‌پروری و دامپروری آغاز شد.