کتاب آموزشی میل‌ورم

تیم تحقیق و توسعه مجموعه مدیر دام یک کتاب کاملاً کاربردی و علمی در زمینه میل‌ورم را تهیه و تدوین کرده، کتاب در حال تدوین و چاپ است.

راه‌های ارتباطی جهت ثبت سفارش