شفیره

شفیره از نوع آزاد و فاقد پیله است. رنگ آن‌ها ابتدا سفید ولی به تدریج تیره می‌­شود. همانند حشرات کامل هفتمین استرنیت قابل مشاهده شکم در نر و ماده متفاوت است و بهترین روش برای تفکیک جنسیت آن‌ها می‌­باشد.

شفیره
شفیره

راه‌های ارتباطی جهت ثبت سفارش