وبسایت مجموعه مدیر دام:‌ دارای گواهینامه‌های معتبر مرتبط با دام، طیور، آبزیان و حشرات و مشاوره و راهنمائی در طرح‌های کسب‌و‌کار دام، طیور، آبزیان و حشرات

پرورش و نگهداری بزغاله با شیوه جدا از مادر

ویژگی‌های محصول:

پرورش بز در کشـور یکی از روش‌های تأمین پروتئین (شـیر و گوشت)، کرک و کود مورد نیاز جامعـه اسـت. بزغالـه و شـیر تولیـدی اصلی‌تریـن محصولات ایـن حیوان محسوب می‌گردد کـه در مناطـق مختلـف با توجه بـه شـرایط آب و هوایی و فرهنگ مـردم، از اولویت متفاوتـی برخور است. در دهـه‌ی اخیـر شـاهد ورود بزهـای اصلاح شـده شـیری به کشـور بوده‌ایـم، کـه بـا توجـه بـه تولید بالا و حساسـیت زیـاد در مقابل شـرایط و عوامـل محیطـی، نیـاز بـه روش پـرورش کاملا کنترل شـده دارنـد و ایـن شـرایط فقـط در جایـگاه بسـته امکان پذیـر اسـت. بنابرایـن روش پـرورش در جایگاه بسـته اصلی‌تریـن نیـاز ایـن دام اسـت. در ایـن روش از پـرورش، علاوه بر اهمیـت جایگاه، بهداشـت و تغذیـه، روش شـیردادن بـه بزغالـه نیـز دارای اهمیت فراوانی اسـت که بایـد مورد توجـه قرار گیـرد. در ایـن محصول ارزشمند پـرورش و نگهـداری بزغالـه در جایـگاه بسـته بـه صـورت جدا از مـادر از تولـد تا شـیرگیری به صـورت گام به گام تشـریح شده اسـت. در ادامه با ما همراه باشید …

19,000 تومان

نام محصول: جزوه الکترونیکی پرورش و نگهداری بزغاله

تمام صفحات این محصول ارزشمند رنگی است

با مطالعه این محصول ارزشمند به چه مواردی دست پیدا می‌کنید؟

1- مراقبت از بزهای ماده در 8-6 هفته آخر آبستنی

1-1- جایگاه

2-1- تغذیه

www.modiredam.com

 

3-1- واکسیناسیون

4-1- مراقبت در زمان زایش

2- مراقبت از بزغاله در روز تولد

1-2- خشک کردن

2-2- ضدعفونی بند ناف

3-2- ثبت هویت

4-2- توزین

5-2- آغوز

3- انتقال به جایگاه گروهی 10-8 رأسی

4- شیر دادن

1-4- تعداد دفعات شیر دادن

2-4- روش‌های شیردادن

5- بی شاخ کردن (شاخ سوزی)

6- انتقال به جایگاه‌های 50-40 رأسی

7- استفاده از خوراک جامد

1-7- ترکیب جیره آغازین

8- انتقال به باکس‌های 100-50 رأسی

9- واکسیناسیون

10- از شیرگیری

11- اقدامات بعد از شیرگیری

برای خرید این محصول ارزشمند همین الان اقدام کنید.

برای تهیه سایر محصولات مرتبط به بز بر روی لینک قرمز رنگ کلیک بفرمایید.

بز

نام محصول: جزوه الکترونیکی تمام رنگی: پرورش و نگهداری بزغاله 

گردآورنده: مجموعه مدیر دام

فرمت: پی‌دی‌اف

تعداد صفحات: 26

حجم: 3.75 مگابایت

روش دریافت: دانلود

قیمت: نوزده هزار تومان (دانلود به محض خرید)