وبسایت مجموعه مدیر دام:‌ دارای گواهینامه‌های معتبر مرتبط با دام، طیور، آبزیان و حشرات و مشاوره و راهنمائی در طرح‌های کسب‌و‌کار دام، طیور، آبزیان و حشرات

رفتار شناسی و آموزش شتر

ویژگی‌های محصول:

به طور كلی آموزش و تربيت شتر مانند پرورش و نگهداری آن دارای اهميت زيـادی است. زيرا نگهداری، كنترل و مراقبت از آنها را آسان و راحت می‌کنـد، در نتيجـه مـديريت گله بهتر انجام می‌شود و بسياری از هزينه‌هـای توليـد كـاهش يـا حـذف مـی‌شـود. اهميـت آموزش و تربيت در مورد شتر نسبت به ديگر حيوانات بسيار بيشتر اسـت، بـه دليـل ايـنکـه دامنه و تنوع استفاده از اين حيـوان در ورزش، گردشـگری، جـشن‌هـا و برنامـه‌هـای ملـی و مذهبی به شكل روزافزونی در حال گسترش است. حضور شتر در مكان‌های عمـومی ماننـد ورزشگاه‌ها و نزديكی بيش از حد آن به عموم مردم در مراسم ملی و مذهبی و موسسه‌های گردشگری و صحرانوردی و … ضرورت توجه به اسـتفاده از شـترهای آمـوزش ديـده و تربيـت شده را بيشتر می‌کند. مقاومت بالای شتر، نسبت به شرایط سخت محیط، موجب شده است تا قوانین رفاهی مربوط به این حیوان، نسبت به سایر دام‌های صنعتی کمتر به چشم بخورد، اما این مسأله نباید دلیلی بر عدم وجود چنین قوانینی برای شتر شود؛ چرا که شتر نیز مانند سایر دام‌ها، آستانه‌ی تحملی دارد که حتما باید در نظر گرفته شود و از تحمیل فشار بیش از این آستانه جلوگیری شود. در ادامه با ما همراه باشید …

45,000 تومان

نام محصول: جزوه الکترونیکی رفتار شناسی و آموزش شتر

تمام صفحات این محصول ارزشمند رنگی است

در این محصول ارزشمند به چه مواردی اشاره شده است:

فصل اول: خصوصيات رفتاری، خلق و خوی شتر

فصل دوم: آموزش شترهای سواری

              شيوه و انواع آموزش

فصل سوم: آموزش و تربيت شترهای مسابقه

فصل چهارم: آموزش و تربيت شتر كاروان و گردشگری

فصل پنجم: آموزش شتر برای كارهای كشاورزی

فصل ششم: آموزش شتر برای حمل بار

فصل هفتم: تناسب آموزش با نوع كار

فصل هشتم: زمان مناسب شروع آموزش

فصل نهم: خصوصیات مربی

فصل دهم: كنترل شترهای ترسيده

فصل یازدهم: مهار شتر

فصل دوازدهم: مقيد كردن شتر برای درمان و فعاليت‌های تحقيقاتی

برای خرید این محصول ارزشمند همین الان اقدام کنید.

برای تهیه سایر محصولات مرتبط به شتر بر روی لینک قرمز رنگ کلیک بفرمایید.

شتر

نام محصول: جزوه الکترونیکی تمام رنگی: رفتار شناسی و آموزش شتر

گردآورنده: مجموعه مدیر دام

فرمت: پی‌دی‌اف

تعداد صفحات: 51

حجم: 5.47 مگابایت

روش دریافت: دانلود

قیمت: چهل و پنج هزار تومان (دانلود به محض خرید)