وبسایت مجموعه مدیر دام:‌ دارای گواهینامه‌های معتبر مرتبط با دام، طیور، آبزیان و حشرات و مشاوره و راهنمائی در طرح‌های کسب‌و‌کار دام، طیور، آبزیان و حشرات

راه‌اندازی محل پرورش گوسفند و بز

ویژگی‌های محصول:

دامپـروری بـه طـور عـام و پـرورش گوسـفند و بـز بـه طـور خـاص نیـز به عنـوان یـک حرفـه متأثـر از عوامـل و زمینه‌هایـی اسـت کـه دانسـتن آنهـا بـرای افـرادی کـه بـه ایـن حـوزه ورود می‌کننـد و بـه دنبـال ایجـاد اشـتغال از ایـن طریـق هسـتند، ضـروری و حتـی حیاتـی اسـت. بـر همیـن اسـاس مجموعه مدیر دام را وادار بـه بررسـی مهمتریـن موضوعـات و عوامـل تعییـن کننـده‌ای کـه لازمه تشـکیل و ایجـاد یک واحـد پـرورش دام سبک (گوسـفند و بـز) اسـت، می‌پردازیـم. یکی از محاسن پرورش گوسفند و بز در مقایسه با سایر حیوانات مانند گاو و مرغ، کم هزینه بودن محل نگهداری آنها است. با این حال باید توجه داشت که برای بهره‌برداری اقتصادی در پرورش گوسفند و بز، وجود جایگاه و تأسیسات فنی مناسب اهمیت دارد. از طرفی آماده‌سازی جایگاه نیز از عوامل ضروری پرورش است. قبل از انتقال دام‌ها به جایگاه باید آن را از لحاظ وضعیت آخور، آبشخور، سایبان و موارد مشابه بررسی نموده و نواقص موجود را برطرف کرد. به طور کلی آماده‌سازی صحیح محل پرورش و تهیه دام مناسب موجب حفظ سلامت دام در مدت پرورش، افزایش تولیدات (گوشت، شیر، پشم و کود) و صرفه‌جویی در هزینه‌های نگهداری گوسفند و بز می‌شود.

در ادامه با ما همراه باشید …

21,000 تومان

نام محصول: جزوه الکترونیکی راه‌اندازی محل پرورش گوسفند و بز 

تمام صفحات این محصول ارزشمند رنگی است

با مطالعه این محصول ارزشمند به چه مواردی دست پیدا می‌کنید؟

1- بررسی اقلیم منطقه 

     1-1- اقلیم چیست؟ 

     2-1- مناطق اقلیمی جهان

     3-1- مناطق آب و هوایی ایران 

www.modiredam.com

2- بررسی محل احداث جایگاه دام 

     1-2- انواع جایگاه پرورش گوسفند و بز 

3- تخليه كود جايگاه 

     1-3- روش­‌های جمع‌آوری کود 

4- شست­‌وشوی جايگاه گوسفند و بز 

5- انواع مواد ضدعفونی ­کننده 

     1-5- ضدعفونی­ کننده‌­های فیزیکی

     2-5- ضدعفونی­ کننده­‌های شیمیایی

     3-5- ویژگی­‌های یک ضدعفونی­ کننده ایده ­آل 

6- تجهيزات مورد نياز برای پرورش گوسفند و بز 

www.modiredam.com

7- ارزشیابی شایستگی آماده‌سازی محل پرورش گوسفند و بز 

برای خرید این محصول ارزشمند همین الان اقدام کنید.

برای تهیه سایر محصولات مرتبط به بز و گوسفند بر روی لینک قرمز رنگ کلیک بفرمایید.

بزگوسفند

نام محصول: جزوه الکترونیکی تمام رنگی: راه‌اندازی محل پرورش گوسفند و بز

گردآورنده: مجموعه مدیر دام

فرمت: پی‌دی‌اف

تعداد صفحات: 26

حجم: 1.30 مگابایت

روش دریافت: دانلود

قیمت: بیست و یک هزار تومان (دانلود به محض خرید)