وبسایت مجموعه مدیر دام:‌ دارای گواهینامه‌های معتبر مرتبط با دام، طیور، آبزیان و حشرات و مشاوره و راهنمائی در طرح‌های کسب‌و‌کار دام، طیور، آبزیان و حشرات

تولیدمثل در شتر

ویژگی‌های محصول:

مهمترين كار در امر شترداری توليدمثل و مديريت آن است. بـه منظـور تهيـه برنامـه مؤثر برای توليدمثل در شتر، بايستی اطلاعات كافی درباره فيزيولوژی توليدمثل، فصل بـاروری، دوره فحلی، آبستنی، بلوغ و توانايی توليدمثل حيوان داشت. در حيوانات اهلی ميزان باروری به مسائل مختلفی ارتباط دارد كه بعضی از آنها منـشاء ژنتيكی داشته و گروهی ديگر به شرايط محيط مربوط می‌شوند. گرچه دسـتگاه توليـدمثـل در پستانداران در بسياری از موارد خيلی شبيه به يكديگر است و تحقيقات وسيعی در مورد نحوه عمل و كارآيی سيستم باروری آنها انجام شده، اما متأسفانه در مورد شتر به حد سـاير دام‌ها تحقيقات جامعی صورت نگرفته است. شتر ماده پس از اينکه به دوران بلوغ جنسى برسد به‌طور مرتب و بدون محدوديت در فصل مشخص فحل مى‌شود. در کشور ما فصل جفت‌گيرى شتر در فصول سرد سال مى‌باشد (اواخر پائيز و تمام مدت زمستان و ماه اول بهار). مدت فحلى شتر در حدود ۶ – ۴ روز طول مى‌کشد و اگر شتر نر وجود نداشته باشد فحلى ممکن است تا دو هفته نيز ادامه داشته باشد، ولى اگر جفت‌گيرى در روز اول انجام شود فحلى سه روز بعد از بين مى‌رود. در ادامه با ما همراه باشید … 

49,000 تومان

نام محصول: جزوه الکترونیکی تولیدمثل در شتر

تمام صفحات این محصول ارزشمند رنگی است

در این محصول ارزشمند به چه مواردی اشاره شده است:

فصل اول: آناتومی دستگاه توليدمثل در شتر

               كالبدشناسی و فيزيولوژی توليدمثل در شتر نر

               دستگاه توليدمثل در شتر ماده 

فصل دوم: بلوغ و عوامل موثر بر آن

فصل سوم: رفتار توليد مثلی شتر ماده

                عوامل موثر بر دوره فحلی

                مستی شتر نر

فصل چهارم: عمليات جفت‌گيری

www.modiredam.com

فصل پنجم: آبستنی شتر 

فصل ششم: زايش

فصل هفتم: علل افزايش فاصله بين دو زايش در شتر

فصل هشتم: علل سقط جنين در شتر

فصل نهم: باروری و روش‌های بهبود توليد مثل در شتر

فصل دهم: تلقيح مصنوعی در شتر

فصل یازدهم: انتقال جنين در شتر

فصل دوازدهم: علل كاهش بهره‌وری توليدمثل در شتر

فصل سیزدهم: اخته كردن شتر

فصل چهاردهم: فاصله نسل

فصل پانزدهم: فاصله دو زايش 

فصل شانزدهم: تركيب گله شترداری‌ها 

برای خرید این محصول ارزشمند همین الان اقدام کنید.

برای تهیه سایر محصولات مرتبط به شتر بر روی لینک قرمز رنگ کلیک بفرمایید.

شتر

نام محصول: جزوه الکترونیکی تمام رنگی: تولیدمثل در شتر

گردآورنده: مجموعه مدیر دام

فرمت: پی‌دی‌اف

تعداد صفحات: 38

حجم: 3 مگابایت

روش دریافت: دانلود

قیمت: چهل و نه هزار تومان (دانلود به محض خرید)