وبسایت مجموعه مدیر دام:‌ دارای گواهینامه‌های معتبر مرتبط با دام، طیور، آبزیان و حشرات و مشاوره و راهنمائی در طرح‌های کسب‌و‌کار دام، طیور، آبزیان و حشرات

تشخیص آبستنی و برنامه 3 زایش در 2 سال

ویژگی‌های محصول:

تعداد زایمان گوسفند و بز مسئله‌ای است که در پرورش امری مهم و حیاتی می‌باشد. تعداد زایمان گوسفند و بز نقش مستقیم بر افزایش سرمایه و رشد گله برای فرد سرمایه‌دار دارد. تعداد این زایمان به عوامل مختلفی بستگی داشته که در این محصول به شرح عوامل خواهیم پرداخت. هر گوسفند و بز در سال یک بار زایمان دارد از این رو با استفاده از هورمون‌های فحلی و تغییر فصل تولید مثل با کاشت رگولین؛ دامداران باعث می‌شوند که امکان جفتگیری در هر سال را فراهم کنند تا بتوانند باعث سه بار زایش در دو سال شوند یعنی هر سال 1.5 بار زایش که خیلی خوب و مفید است. هرسـاله تعـداد زیـادی میـش و ماده بـز آبسـتن در کشـتارگاه‌ها یـا به صـورت محلـی ذبح می‌شـوند که پس از کشـتار مشـخص می‌شـود آبسـتن بوده‌اند. این امـر علاوه بر زیـان دامدار، در حـال حاضـر فرصـت بزرگـی را در عرصـه تولیـد گوشـت قرمـز از کشـور گرفتـه اسـت که بـا تجهیـز و راه‌انـدازی تیم‌هـای خدمـات فنـی برای تشـخیص آبسـتنی ماده‌ها، این مشـکل برطـرف خواهـد شـد. در ایـن دسـتورالعمل شـما با ایـن برنامه‌ریزی آشـنا خواهید شـد. در ادامه با ما همراه باشید …

49,000 تومان

نام محصول: جزوه الکترونیکی تمام رنگی: تشخیص آبستنی و برنامه 3 زایش در 2 سال

تمام صفحات این محصول ارزشمند رنگی است

با مطالعه این محصول ارزشمند چه مواردی را آموزش می‌بینید؟ 

1- زمان مناسب تشخیص آبستنی و اهمیت آن در حذف به موقع دام‌های غیراقتصادی

2- فواید تشخیص آبستنی به موقع

modiredam

3- تشخیص آبستنی با روش اولتراسونوگرافی

4- انواع اولتراسونوگرافی

5- اهمیت برنامه «سه زایش در دوسال»

modiredam

6- روش‌های اجرای برنامه سه زایش در دوسال

    1-6- برنامه سه زایش در دو سال با زمان ثابت

    2-6- برنامه سه زایش با روش ASRI

با خرید این محصول ارزشمند به تمام سوالات بالای خود دست پیدا کنید.

برای تهیه سایر محصولات مرتبط به گوسفند و بز بر روی لینک قرمز رنگ کلیک بفرمایید.

گوسفند و بز

نام محصول: تشخیص آبستنی و برنامه 3 زایش در 2 سال

گردآورنده: مجموعه مدیر دام

فرمت: پی‌دی‌اف

تعداد صفحات: 15

حجم: 13 مگابابت

روش دریافت: دانلود

قیمت: چهل و نه هزار تومان (دانلود به محض خرید)