مدیر دام معتقد است اصول حفظ حریم شخصی و اطلاعات کاربران بسیار مهم و حساس است. در این سند اصول محرمانگی اطلاعات مدیر دام و نیز راهکارهای مدیر دام برای حفظ حریم شخصی و اطلاعات کاربران سایت مدیر دام توضیح داده شده است.
مدیر دام معتقد است اصول حفظ حریم شخصی و اطلاعات کاربران بسیار مهم و حساس است. در این سند اصول محرمانگی اطلاعات مدیر دام و نیز راهکارهای مدیر دام برای حفظ حریم شخصی و اطلاعات کاربران سایت مدیر دام توضیح داده شده است.

محتویات این سند

این سند شامل توضیحی درباره اطلاعات خصوصی ای است که مدیر دام از کاربران سایت جمع آوری می کند و نیز نحوه استفاده مدیر دام از این اطلاعات. این اطلاعات شامل مواردی است که مخصوص هر کاربر بوده و به کمک آن ها می توان کاربران مدیر دام را به صورت منحصر به فرد شناسایی نمود. برای نمونه می توان به نام، نشانی، نشانی الکترونیک (ایمیل)، شماره تلفن و سایر اطلاعاتی که به صورت عادی در دسترس عموم مردم نیست اشاره نمود.
این سند به مواردی که در اختیار مدیر دام نیست و مدیر دام هیچ کنترلی بر آن ها ندارد نمی پردازد.

اطلاعات جمع آوری شده و نحوه استفاده از آن ها

شما با ثبت نام و ارسال فرمهای سفارش و پشتیبانی در سایت مدیر دام اطلاعات خصوصی خود از قبیل نام، نشانی، نشانی الکترونیک و … را در اختیار مدیر دام قرار می دهید.
پس از ورود به سایت مدیر دام شما یک کاربر ناشناخته نیستید و اطلاعات مربوط به استفاده شما از خدمات مدیر دام نگهداری می گردد. این اطلاعات شامل سفارشات و تراکنشها، سرویسهای مورد استفاده، اطلاعات فردی و مانند آن بوده ولی محدود به این موارد نیست.
مدیر دام کلیه تراکنش های شما از جمله تراکنش های مالی را جمع آوری و نگهداری می کند.
مدیر دام به صورت خودکار پس از ورود شما به سایت مدیر دام اطلاعاتی از قبیل IP شما، اطلاعات کوکی های مدیر دام و صفحاتی که مشاهده می کنید را جمع آوری و نگهداری می کند.
مدیر دام از این اطلاعات در راستای بعضی از مقاصد از قبیل ارتقاء خدمات مدیر دام، تهیه محتوای مناسب، برنامه های تبلیغاتی و مانند آن استفاده می کند.
مدیر دام اطلاعات شما را اجاره نمی دهد، نمی فروشد و به اشتراک نمی گذارد به جز در موارد زیر:
در صورت ادغام مدیر دام در یک شرکت دیگر. در این حالت قبل از به اشتراک گذاری اطلاعات شما، این موضوع به شما اطلاع داده شده و نظر شما را درباره ادامه استفاده از خدمات مدیر دام یا خروج کامل پرسیده می شود.
در صورت تخطی شما از قوانین شرایط و ضوابط سرویسها ، و در صورت وجود شاکی خصوصی نسبت به عملکرد شما، اطلاعات شما در اختیار مراجع قانونی قرار می گیرد.
در صورتی که مراجع قضایی اطلاعات شما را –به هر دلیلی- از مدیر دام بخواهند این اطلاعات در اختیار ایشان قرار می گیرد.
مدیر دام ممکن است بر روی کامپیوتر شما کوکی ذخیره کرده و در مراجعات بعدی شما به سایت مدیر دام از آن استفاده کند.