عنوان مقاله: بررسی اثرات تزریق پروبیوتیک و عسل به داخل تخم‌مرغ مادر گوشتی بر پاسخ ایمنی همورال و ایمنی سلولی جوجه‌های تفریخ شده

www.modiredam.com

نویسندگان: جعفر آشوری۱، فرزاد باقرزاده کاسمانی۲، مهران مهری۲، احمد دیوانی۱ ۱- کارشناسی ارشد مدیریت تولید و پرورش طیور، دانشگاه زابل ۲- استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه زابل چکیده این تحقیق به منظور تعیین اثرات استفاده از پروبیوتیک (پروتوکسین) و عسل بر سیستم ایمنی همورال و ایمنی سلولی جوجه‌­های گوشتی انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح […]

عنوان مقاله: اثر استفاده از سطوح مختلف عسل بر قابلیت جوجه‌درآوری و مرگ‌ومیر جنینی در بلدرچین ژاپنی

نویسندگان: عبدالاحد رسولی۱، فرزاد باقرزاده کاسمانی۲، جعفر آشوری۱، وحیده صباغی۱، میثم پورطاهری۱ ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تولید و پرورش طیور، دانشگاه زابل ۲- استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه زابل چکیده به منظور بررسی اثر غوطه‌ور سازی تخم­ بلدرچین ژاپنی در سطوح مختلف عسل بر قابلیت جوجه­‌درآوری و میزان مرگ­ و­ میر جنینی طی انکوباسیون […]

عنوان مقاله: اثر غوطه‌ور سازی در محلول حاوی سطوح مختلف عسل بر کاهش وزن تخم بلدرچین ژاپنی طی انکوباسیون و طول جوجه‌های تازه هچ شده

نویسندگان: میثم پورطاهری۱، فرزاد باقرزاده کاسمانی۲، عبدالاحد رسولی۱، جعفر آشوری۱ وحیده صباغی۱ ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تولید و پرورش طیور، دانشگاه زابل ۲- استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه زابل چکیده برای بررسی اثر غوطه‌ور سازی تخم بلدرچین در سطوح مختلف عسل بر روی کاهش وزن تخم طی انکوباسیون و افزایش طول جوجه پس از […]

عنوان مقاله: اثر غوطه ورسازی تخم بلدرچین در محلول آلوئه‌ورا، عسل و مخلوط آلوئه‌ورا و عسل بر میزان از دست رفتن وزن تخم از زمان خواباندن تا زمان انتقال

نویسندگان: جعفر آشوری۱، فرزاد باقر زاده کاسمانی۲ ۱- کارشناسی ارشد، رشته پرورش و تولید طیور (پژوهشگر) ۲- استادیار، تغذیه طیور (عضو هیأت علمی دانشگاه زابل) مقدمه گزارش‌های فزاینده در مورد اثرات از دست رفتن رطوبت تخم بلدرچین در دوره جوجه­‌کشی صورت گرفته است. با توجه به رشد جنین در دستگاه جوجه‌کشی در طی روند رشد […]

عنوان مقاله: اثر غوطه‌ورسازی تخم بلدرچین در محلول آلوئه‌ورا و عسل بر میزان از دست رفتن وزن تخم از زمان خواباندن تا زمان انتقال به هچر

نویسندگان: جعفر آشوری۱، فرزاد باقرزاده‌کاسمانی۲، عبدالاحد رسولی۱، نادر سارانی۱، میثم پورطاهری۱، وحیده صباغی۱ ۱- دانشجویان کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه زابل ۲- عضو هیات علمی، گروه علوم دامی، دانشگاه زابل مقدمه گزارش‌های زیادی در مورد اثرات از دست رفتن رطوبت تخم بلدرچین در دوره جوجه‌کشی وجود دارد. غوطه‌ورسازی تخم بلدرچین در محلول آلوئه‌ورا و […]

عنوان مقاله: اثر استفاده از سطوح مختلف عسل بر طول جوجه‌های تازه هچ شده در بلدرچین ژاپنی

نویسندگان: عبدالاحد رسولی۱، فرزاد باقرزاده کاسمانی۲، جعفر آشوری۱، نادر سارانی۱، میثم پورطاهری ۱ ۱- دانشجویان کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه زابل ۲- عضو هیات علمی، گروه علوم دامی، دانشگاه زابل مقدمه کیفیت جوجه‌های هچ شده متاثر از عوامل مختلفی از جمله مدیریت گله مرغ مادر، مدیریت کارخانه جوجه‌کشی، وزن تخم‌مرغ، وزن اولیه جوجه تازه […]

عنوان مقاله: اثر آلوئه‌ورا بر میزان از دست رفتن وزن تخم بلدرچین طی جوجه‌کشی

نویسندگان: وحیده صباغی درمیان۱، فرزاد باقرزاده کاسمانی۲، زهرا کاشفی۱، جعفر آشوری۱، عبدالاحد رسولی۱ ۱- دانشجویان کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه زابل ۲- عضو هیات علمی، گروه علوم دامی، دانشگاه زابل مقدمه یکی از مشکلات عمده جوجه‌کشی در مناطق بسیار گرم و خشک نظیر شهرستان زابل کمبود رطوبت نسبی است که منجر به تبخیر آب […]

عنوان مقاله: اثر ال-کارنیتین بر خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی

نویسندگان: فرزاد سعادت سروش ۱، فرزاد باقرزاده‌­کاسمانی ۲، مهران مهری۲ ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد پرورش و تولید طیور ۲- دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه زابل چکیده امروزه به دلایل مختلف، تغییر ترکیب و مقدار چربی لاشه طیور از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان می‌توان به ارزش اقتصادی لاشه و اثر مصرف گوشت طیور […]

عنوان مقاله: اثر روغن زیتون بر خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی

نویسندگان: فرزاد سعادت سروش ۱، فرزاد باقرزاده‌­کاسمانی ۲، مهران مهری۲ ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد پرورش و تولید طیور ۲- دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه زابل چکیده روغن‌ها و چربی‌ها بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز بدن، اسیدهای چرب ضروری و ویتامین‌های محلول در چربی را تامین می‌کنند. معمولاً در چربی‌های حیوانی، اسیدهای چرب به […]