استفاده از علوفه کلزا در تغذیه دام و طیور

https://modiredam.com/?p=3816&preview=true

کنجاله کلزا از نظر کیفی نزدیک به کنجاله سویا و حدود ۴۰ درصد پروتئین، 13 درصد فیبر دارد از این رو یکی از منابع بسیار غنی پروتئین گیاهی در تغذیه دام و طیور می‌باشد. حدود ۵۸_۵۰ درصد وزن خشک دانه کلزا را کنجاله تشکیل می‌دهد. پروتئین موجود در کنجاله حاوی ترکیب مناسب از اسیدهای آمینه است و قابل مقایسه و رقابت با کنجاله سایر دانه‌های روغنی می‌باشد.

پنج راهکار برای مقابله با بیماری آنفلوآنزای پرندگان

modiredam

آنفلوآنزای فـوق حـاد پرنـدگان همچنـان یکـی‌ از نگرانـی‌هـای عمـده در مـورد سـلامت‌ دست‌ اندرکاران صنعت‌ مرغداری و جامعه‌ به‌ طور کلی‌ محسوب می‌گردد.     طی‌ آخرین‌ مورد شیوع بیماری در کره جنوبی‌ سویه‌ H5 N1 موجـب‌ تلفات میلیـون‌هـا قطعه طیور و تعداد قابل‌ توجهی‌ از پستانداران گردید. ١٦٠ نفر که‌ اغلب‌ موارد آن مربوط‌ […]

دستورالعمل استفاده از ضایعات بوجاری گندم در جیره جوجه‌های گوشتی آرین

مقدمه در صنعت طيور گوشتی برای تأمين انرژی و پروتئين به طور عمده از ذرت و کنجاله سویا استفاده می‌شود. با توجه به اینکه عمده توليد این دو ماده خوراکی در قاره آمریکا است، بسياری کشورها از جمله اروپا به دنبال جایگزینی دانه‌های غلات دیگر به جای ذرت و کاهش مصرف کنجاله سویا هستند. از […]

اصطلاح تانن برای اولين بار در سال ۱۷۹۶ توسط سيگوين ارائه گردید.

عنوان مقاله: بررسی اثرات تزریق پروبیوتیک و عسل به داخل تخم‌مرغ مادر گوشتی بر پاسخ ایمنی همورال و ایمنی سلولی جوجه‌های تفریخ شده

www.modiredam.com

روش تغذیه جنینی یکی از راه‌های جدیدی است که می­‌تواند در بهبود بازده تولید در طیور نقش داشته باشد. پژوهش‌­ها نشان می‌­دهد که پروبیوتیک­‌ها می­‌توانند کارکرد سیستم ایمنی را بهبود بخشند. به عنوان مثال، استفاده از پروبیوتیک­‌ها باعث افزایش تولید آنتی­‌بادی (IGA) و افزایش فعالیت ماکروفاژها و در نتیجه افزایش توان ایمنی شد.

عنوان مقاله: اثر استفاده از سطوح مختلف عسل بر قابلیت جوجه‌درآوری و مرگ‌ومیر جنینی در بلدرچین ژاپنی

نویسندگان: عبدالاحد رسولی۱، فرزاد باقرزاده کاسمانی۲، جعفر آشوری۱، وحیده صباغی۱، میثم پورطاهری۱ ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تولید و پرورش طیور، دانشگاه زابل ۲- استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه زابل چکیده: به منظور بررسی اثر غوطه‌ور سازی تخم­ بلدرچین ژاپنی در سطوح مختلف عسل بر قابلیت جوجه­‌درآوری و میزان مرگ­ و­ میر جنینی طی انکوباسیون […]

عنوان مقاله: اثر غوطه‌ور سازی در محلول حاوی سطوح مختلف عسل بر کاهش وزن تخم بلدرچین ژاپنی طی انکوباسیون و طول جوجه‌های تازه هچ شده

نویسندگان: میثم پورطاهری1، فرزاد باقرزاده کاسمانی2، عبدالاحد رسولی1، جعفر آشوری1 وحیده صباغی1 1- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تولید و پرورش طیور، دانشگاه زابل 2- استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه زابل چکیده: برای بررسی اثر غوطه‌ور سازی تخم بلدرچین در سطوح مختلف عسل بر روی کاهش وزن تخم طی انکوباسیون و افزایش طول جوجه پس از […]