اصطلاح تانن برای اولين بار در سال ۱۷۹۶ توسط سيگوين ارائه گردید.

معرفی شرکت انتوفود

www.modiredam.com

شرکت انتوفود با استفاده از فناوری‌های نوین تولید پروتئین حیوانی برای خوراک دام و کود آلی برای تغذیه گیاهان را در دستور کار دارد، ضمن اینکه در روند تولید این محصولات محیط‌زیست و منابع طبیعی با تهدید مواجه نمی‌شود.