پنج راهکار برای مقابله با بیماری آنفلوآنزای پرندگان

modiredam

آنفلوآنزای فـوق حـاد پرنـدگان همچنـان یکـی‌ از نگرانـی‌هـای عمـده در مـورد سـلامت‌ دست‌ اندرکاران صنعت‌ مرغداری و جامعه‌ به‌ طور کلی‌ محسوب می‌گردد. طی‌ آخرین‌ مورد شیوع بیماری در کره جنوبی‌ سویه‌ H5 N1 موجـب‌ تلفات میلیـون‌هـا قطعه طیور و تعداد قابل‌ توجهی‌ از پستانداران گردید. ١٦٠ نفر که‌ اغلب‌ موارد آن مربوط‌ به‌ اندونزی […]

دستورالعمل استفاده از ضایعات بوجاری گندم در جیره جوجه‌های گوشتی آرین

مقدمه در صنعت طيور گوشتی برای تأمين انرژی و پروتئين به طور عمده از ذرت و کنجاله سویا استفاده می‌شود. با توجه به اینکه عمده توليد این دو ماده خوراکی در قاره آمریکا است، بسياری کشورها از جمله اروپا به دنبال جایگزینی دانه‌های غلات دیگر به جای ذرت و کاهش مصرف کنجاله سویا هستند. از […]

اصطلاح تانن برای اولين بار در سال ۱۷۹۶ توسط سيگوين ارائه گردید.

معرفی شرکت انتوفود

www.modiredam.com

شرکت انتوفود با استفاده از فناوری‌های نوین تولید پروتئین حیوانی برای خوراک دام و کود آلی برای تغذیه گیاهان را در دستور کار دارد، ضمن اینکه در روند تولید این محصولات محیط‌زیست و منابع طبیعی با تهدید مواجه نمی‌شود.