استفاده از علوفه کلزا در تغذیه دام و طیور

https://modiredam.com/?p=3816&preview=true

کنجاله کلزا از نظر کیفی نزدیک به کنجاله سویا و حدود ۴۰ درصد پروتئین، 13 درصد فیبر دارد از این رو یکی از منابع بسیار غنی پروتئین گیاهی در تغذیه دام و طیور می‌باشد. حدود ۵۸_۵۰ درصد وزن خشک دانه کلزا را کنجاله تشکیل می‌دهد. پروتئین موجود در کنجاله حاوی ترکیب مناسب از اسیدهای آمینه است و قابل مقایسه و رقابت با کنجاله سایر دانه‌های روغنی می‌باشد.

بررسی ظرفیت‌های تولید و پرورش لارو مگس سرباز سیاه

https://modiredam.com/?p=3778&preview=true

مقدمه     رشد سریع جمعیت جهانی و شهرنشینی منجر به افزایش تقاضا برای تولید مواد غذایی و مدیریت پسماندهای آلی شده است. از آنجایی که نیاز به مواد غذایی مفید همچنان در حال افزایش است، اطمینان از امنیت غذایی فعلی و آینده، کاهش تولید زباله و ترویج کشاورزی پایدار که شامل استفاده مجدد از […]

پنج راهکار برای مقابله با بیماری آنفلوآنزای پرندگان

modiredam

آنفلوآنزای فـوق حـاد پرنـدگان همچنـان یکـی‌ از نگرانـی‌هـای عمـده در مـورد سـلامت‌ دست‌ اندرکاران صنعت‌ مرغداری و جامعه‌ به‌ طور کلی‌ محسوب می‌گردد.     طی‌ آخرین‌ مورد شیوع بیماری در کره جنوبی‌ سویه‌ H5 N1 موجـب‌ تلفات میلیـون‌هـا قطعه طیور و تعداد قابل‌ توجهی‌ از پستانداران گردید. ١٦٠ نفر که‌ اغلب‌ موارد آن مربوط‌ […]

دستورالعمل استفاده از ضایعات بوجاری گندم در جیره جوجه‌های گوشتی آرین

مقدمه در صنعت طيور گوشتی برای تأمين انرژی و پروتئين به طور عمده از ذرت و کنجاله سویا استفاده می‌شود. با توجه به اینکه عمده توليد این دو ماده خوراکی در قاره آمریکا است، بسياری کشورها از جمله اروپا به دنبال جایگزینی دانه‌های غلات دیگر به جای ذرت و کاهش مصرف کنجاله سویا هستند. از […]

اصطلاح تانن برای اولين بار در سال ۱۷۹۶ توسط سيگوين ارائه گردید.