وبسایت مجموعه مدیر دام:‌ دارای گواهینامه‌های معتبر مرتبط با دام، طیور، آبزیان و حشرات و مشاوره و راهنمائی در طرح‌های کسب‌و‌کار دام، طیور، آبزیان و حشرات

عنوان مقاله: اثر استفاده از سطوح مختلف عسل بر طول جوجه‌های تازه هچ شده در بلدرچین ژاپنی

اشتراک‌گذاری در شبکه‌های اجتماعی

نویسندگان:

عبدالاحد رسولی1، فرزاد باقرزاده کاسمانی2، جعفر آشوری1، نادر سارانی1، میثم پورطاهری 1

1- دانشجویان کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه زابل

2- عضو هیات علمی، گروه علوم دامی، دانشگاه زابل

مقدمه:

کیفیت جوجه‌های هچ شده متاثر از عوامل مختلفی از جمله مدیریت گله مرغ مادر، مدیریت کارخانه جوجه‌کشی، وزن تخم‌مرغ، وزن اولیه جوجه تازه هچ شده و … است. فاکتور نسبتا جدیدی که برای سنجش کیفیت جوجه‌ها مطرح و پیشنهاد شده که از آن استفاده شود طول جوجه‌ی تازه هچ شده است. به نظر بسیاری از متخصصان تعیین کیفیت جوجه با استفاده از طول جوجه شاخص بهتری نسبت به سایر شاخص‌ها است، زیرا طول جوجه کمتر تحت تاثیر عوامل محیطی و شرایط دستگاه جوجه‌کشی قرار می‌گیرد.

عسل حداقل از 181 ماده مغذی تشکیل شده است و اساساً یک محلول فوق اشباع قندی است. این ماده حاوی 17.7 % رطوبت، 0.18 % خاکستر و سرشار از مواد مورد نیاز بدن است.

اهداف:

بررسی اثر عسل بر افزایش طول جوجه‌های تازه هچ شده

مواد و روش‌ها:

تعداد 120 عدد تخم بلدرچین با وزن یکسان تهیه شده از پژوهشکده‌ی دام‌های خاص دانشگاه زابل به چهار گروه آزمایشی شامل 1) شاهد، 2) غوطه‌ور شده در محلول 5 درصد عسل، 3) غوطه‌ور شده در محلول 10درصد عسل و 4) غوطه ور شده در محلول 15 درصد عسل، به صورت کاملاً تصادفی در 3 تکرار و هر تکرار شامل 10عدد تخم بلدرچین اختصاص یافتند. مدت زمان غوطه‌ور سازی 15 دقیقه بود. طول جوجه‌ها بلافاصله پس از بیرون آوردن از هچر اندازه‌گیری شد.

نتایج و بحث:

نتایج نشان داد که طول جوجه‌ها به طور معنی‌داری (p<0.05) تحت تاثیر سطوح مختلف عسل قرار گرفت به طوری که جوجه‌های متعلق به تیمار محلول 15 درصد عسل بشترین طول (با میانگین 10.74 سانتیمتر) را داشتند و پس از آن بیشترین طول به ترتیب متعلق به تیمارهای 10درصد (با میانگین 9.83 سانتیمتر) و 5 درصد (با میانگین 9.72 سانتیمتر) بود. گروه شاهد کمترین میزان طول جوجه‌ها (با میانگین 9.29 سانتیمتر) را داشت. مکانیسم اثر محلول عسل بر افزایش طول جوجه‌ها احتمالا به خاطر ورود مواد مغذی آن از طریق روزنه‌های پوسته به داخل تخم می‌باشد.

کلمات کلیدی: بلدرچین، جوجه‌کشی، عسل، غوطه‌ور سازی تخم، طول جوجه

برای تهیه محصولات آموزشی و علمی مرتبط با طیور می‌توانید بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید.

طیور (مرغ گوشتی، مرغ مادر، مرغ تخمگذار و …)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *